ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT

CHÚ Ý NÊN ĐỌC:

► Rút Tiền Tối Thiểu 10.000₫ Tự Động 1s Không Mất Phí 

► SAI MỆNH GIÁ TRỪ 50% MỆNH GIÁ THẺ ( KIỂM TRA KỸ )

► THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG : TẠI ĐÂY, API KẾT NỐI: TẠI ĐÂY 

► QUÝ KHÁCH CẦN ĐIỀN ĐÚNG SERI, CỐ TÌNH ĐIỀN SAI KHIẾU NẠI SẼ KHÔNG XỬ LÝ

Nhóm Thông Báo Zalo: NHẤN VÀO ĐÂY

FACEBOOK SUPPORT 1 | FACEBOOK SUPPORT 2

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 11.5% 11% 13% 14% 17% 17%
Đại lý/API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 11129.9% 11130.4% 11131.4%
Đối tác 14.2% 14.2% 14.2% 10% 11% 11% 11% 12% 12%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Đại lý/API 11133% 11133% 11133% 11132% 11132% 11132% 11132% 11135% 15.25%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17.4% 17%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Đại lý/API 11132% 11132% 11132% 11131% 11130% 11130% 11130% 11130% 19.25%
Đối tác 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Đại lý/API 11128% 11128% 11128% 11128% 11128% 11128% 11128% 11128% 11128%
Đối tác 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5%
Đại lý/API 11130% 11130% 11130% 11130% 11130% 11130% 11130% 11130% 15%
Đối tác 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14.5%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 17% 18% 17% 18% 18% 18% 17% 18% 17%
Đại lý/API 16.75% 17.5% 16.75% 17.5% 17.5% 17.5% 16.75% 17.5% 16.75%
Đối tác 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Đại lý/API 11139% 11139% 11139% 11139% 11139% 11139% 11139% 11139% 11139%
Đối tác 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 30.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Đại lý/API 18% 18% 25.25% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đối tác 17% 17% 25% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Nạp Carot Teammobi, Nạp tiền điện thoại, Data CK 21% ( Có API kết nối )

- Nạp tuop cà rốt của Teammobi chiết khấu lên đến 25% tốc độ 5 giây xong.

- Đăng ký Data, Thanh toán tiền Điện thoại trả trước, trả sau chiết khấu lên đến 15%. Thanh toán hóa đơn Tiền điện nhanh gọn 

Tin tức và sự kiện